สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 13 มีนาคม 2552
สปาแพ็คเก็จ
 • การะบุหนิง สปา แพ็คเก็จ
  (3 ชั่วโมง)
  ราคาปกติ ๒,๐๓๗ บาท
  ราคาพิเศษ ๑,๘๓๓ บาท
  1) อบไอน้ำสมุนไพร 15 นาที
  2) ขัดผิว 1 ชั่วโมง
  3) นวดอโรมาเธอร์ราพี 1 ชั่วโมง
  4) สปาผิวหน้า (มาส์กผงทองคำ) 30 นาที
  5) สปามัจฉาบำบัด 15 นาที
  (รวม 5 ขั้นตอน)  
 • โรสแมรี่ แพ็คเก็จ
  (2 ชั่วโมง 45 นาที)
  ราคาปกติ ๑,๗๓๘ บาท
  ราคาพิเศษ ๑,๕๖๐ บาท
  1) อบไอน้ำสมุนไพร 15 นาที
  2) ขัดผิว 1 ชั่วโมง
  3) นวดอโรมาเธอร์ราพี 1 ชั่วโมง
  4) สปาผิวหน้า(สมุนไพรไทย) 30 นาที
  (รวม 4 ขั้นตอน)  
 • จำปี แพ็คเก็ต
  (2 ชั่วโมง 15 นาที)
  ราคาปกติ ๑,๒๘๘ บาท
  ราคาพิเศษ ๑,๑๖๐ บาท
  1) อบไอน้ำสมุนไพร 15 นาที
  2) ขัดผิว 1 ชั่วโมง
  3) นวดอโรมาเธอร์ราพี 1 ชั่วโมง
  (รวม 3 ขั้นตอน)  
 • ดาหลา แพ็คเก็จ
  (2 ชั่วโมง 30 นาที)
  ราคาปกติ ๑,๖๓๙ บาท
  ราคาพิเศษ ๑,๔๗๐ บาท
  1) ขัดผิว 1 ชั่วโมง
  2) นวดอโรมาเธอร์ราพี 1 ชั่วโมง
  3) สปาผิวน้ำ (สมุนไพรไทย) 30 นาที
 • บัวชมพู แพ็คเก็จ
  (2 ชั่วโมง 30 นาที)
  ราคาปกติ ๑,๘๓๐ บาท
  ราคาพิเศษ ๑,๖๔๐ บาท
  1) นวดอโรมาเธอร์ราพี 2 ชั่วโมง
  2) สปาผิวหน้า (สมุนไพรไทย) 30 นาที
 • ลีลาวดี แพ็คเก็จ
  (2 ชั่วโมง 15 นาที)
  ราคาปกติ ๑,๔๗๙บาท
  ราคาพิเศษ ๑,๓๓๐ บาท
  1) อบไอน้ำสมุนไพร 15 นาที
  2) นวดอโรมาเธอร์ราพี 2 ชั่วโมง
 • ชบา แพ็คเก็จ
  (2 ชั่วโมง)
  ราคาปกติ ๑,๑๓๔ บาท
  ราคาพิเศษ ๑,๐๒๐ บาท
  1) อบไอน้ำสมุนไพร 30 นาที
  2) นวดอโรมาเธอร์ราพี 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • จัสมิน แพ็คเก็จ
  (2 ชั่วโมง)
  ราคาปกติ ๑,๔๘๕ บาท
  ราคาพิเศษ ๑,๓๓๐ บาท
  1) นวดอโรมาเธอร์ราพี 1 ชั่วโมง 30 นาที
  2) สปาผิวหน้า (สมุนไพรไทย) 30 นาที
 • โรมานซ์ ดูโอ สปา แพ็คเก็จ
  (2 ชม.) คู่ละ
  ราคาปกติ ๒,๒๖๘ บาท
  ราคาพิเศษคู่ละ ๑,๙๖๙ บาท
  1) อบสมุนไพร(ห้องคู่) 30 นาที
  2) นวดโรมานซ์ จัสมิน (ห้องคู่) 1 ชั่วโมง 30 นาที
  (รวม 2 ขั้นตอน)  
 • สปามัจฉาบำบัด
  (20-30นาที) บริการพร้อมกัน
  ได้ครั้งละ 12-18 ท่าน
  ราคาปกติ 150 บาท